W czerwcu 2017 roku Fundacja Ukraina otrzymała 50 000 € z Niemieckiej Nagrody Narodowej, przekazanej przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Wtedy zapowiedziane zostały projekty wsparcia migrantów we Wrocławiu m.in. uruchomienie stale działającego punktu informacyjnego, kursy języka polskiego, a także konsultacje z prawnikiem. Co jeszcze udało się zrealizować z otrzymanych kosztów? Zobacz infografikę.

 Niemiecką Nagrodę Narodową Rafał Dutkiewicz otrzymał w czerwcu 2017 roku
w Berlinie, którą w całości przekazał na rzecz Fundacji Ukraina. Fundacja powstała
w 2013 roku z inicjatywy Honorowego Konsula Ukrainy we Wrocławiu Grzegorza Dzika.
Dzięki swojej działalności na rzecz migracji i rozwoju wielokulturowej społeczności regionu w krótkim czasie zaistniała w świadomości społecznej i zyskała sobie szerokie zaufanie.

Punkt informacyjny dla migrantów i nie tylko

Dzięki Nagrodzie Fundacja Ukraina uruchomiła punkt informacyjny w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju przy ul.Ruskiej 46A. Konsultacje (z zakresu legalizacji pobytu i pracy, edukacji, integracji, kultury, tradycji i życia codziennego w Polsce)
w jednym z 4 języków (polski, ukraiński, angielski, rosyjski) mogą uzyskać tak migranci, jak i Polacy m.in. przedsiębiorcy, pracodawcy zatrudniający migrantów oraz ludzie poszukujący informacji turystycznej czy kulturalnej o  Ukrainie.

Od sierpnia 2017 roku do końca września br. łącznie udzielono bezpośrednich  konsultacji 784 osobom w ciągu 1878 godzin pracy infopunktu. Dodatkowo w ramach punktu informacyjnego odbywają się konsultacje tematyczne. Prawnik udzielił porady 628 osobom, doradca zawodowy – 77 osobom, doradca integracyjny – 32 osobom.

Liczba klientów infopunktu stale rośnie przede wszystkim dzięki poleceniom wdzięcznych ludzi, którzy uzyskali pomoc od Fundacji Ukraina. Konsultanci udzielają pomocy także telefonicznie i przez internet.

Łączna kwota wydana do tej pory  na utrzymywanie punktu informacyjnego, czyli kadrę (w tym konsultanci i koordynator punkty informacyjnego, obsługa administracyjna), czynsz, media, materiały biurowe, zaopatrzenie i usługi zewnętrzne, wyniosła 81 172 zł (38,4% otrzymanej kwoty).

Język kluczem do integracji

Jednocześnie przekazane środki pozwoliły dofinansować kursy języka polskiego “Let’s mów”, które są najbardziej oczekiwaną wśród migrantów formą wsparcia. Kurs trwający 128 godzin ukończyły w tym okresie 72 osoby, prawie połowa których uzyskała także państwowy certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego, który stanowi dla uczestników klucz do rynku pracy i edukacji. Dodatkowo Fundacja organizuje konwersacyjne kluby językowe (Polish, Ukrainian i English Speaking Club),
w ramach których kompetencje językowe rozwijało ponad 300 uczestników.

43 708 zł, czyli 20,7% Nagrody przekazanej przez Prezydenta Wrocławia zostało wydane na lektorów języka polskiego z ponad 10-letnim stażem nauczania oraz obsługę kursów, a także zapewnienie materiałów biurowych i gospodarczych dla uczestników oraz opłaty za czynsz i media.

Od maja 2018 roku kursy językowe “Let’s mów” oraz punkt informacyjny wraz
z konsultacjami tematycznymi są częścią projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” realizowanego wspólnie z Liderem projektu – Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Dzięki przekazanej Niemieckiej Nagrodzie Narodowej Fundacja Ukraina finansowała wspomniane działania do końca września br., a po przekazanym dofinansowaniu w ramach projektu z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa wyznaczy nowe kierunki wykorzystania własnych środków finansowych.

 Ambitne plany na przyszłość

“Pozostałe środki, czyli 41% darowizny, będą przeznaczone na dodatkowe projekty wsparcia dialogu i współpracy międzysektorowej we Wrocławiu, organizację wydarzeń kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców miasta oraz funkcjonowanie
CUKR-u – Centrum Ukraińskiego Kultury i Rozwoju, gdzie wspólnie z partnerami realizujemy tematyczne wykłady, zajęcia i spotkania” – deklaruje prezes zarządu Fundacji Ukraina Artem Zozulia.

“Nasza fundacja realizuje własne oraz partnerskie inicjatywy w ramach działalności projektowej i zróżnicowania źródeł finansowania. Ale prawie w każdym projekcie potrzebny jest wkład własny, który umożliwi uruchomienie działań i pozyskanie inwestycji od organizacji grantodawczych i partnerów. Dzięki przekazaniu przez Pana Prezydenta Dutkiewicza Niemieckiej Nagrody Narodowej mamy możliwość pracować
i zdobywać większe środki na realizację ambitnych projektów, przekładających się
na dobrobyt miasta i jego mieszkańców.”