Niedawno zadowolenie z niej deklarowało tylko 27 proc. ankietowanych. Teraz to 51 proc. Badanie wykazało jednak również, że większość jest zatrudniona poniżej swoich kwalifikacji.

51 proc. badanych pracowników z Ukrainy wskazała, że jest „zadowolona”, a 30 proc., że jest „raczej zadowolona” z pracy w Polsce. W analogicznych badaniach przeprowadzonych na przełomie 2016 i 2017 r. 27 proc. badanych było zadowolonych, a 67 proc. raczej zadowolonych. Oznacza to, że zadowolenie tej grupy pracowników systematycznie rośnie. Według eksperta wpływ na tę ocenę ma wysokość zarobków, ale nie tylko.
– Tym większe jest zadowolenie pracowników tymczasowych z Ukrainy z wynagrodzenia, im lepiej są wdrożeni do pracy, a także gdy część ich wynagrodzenia uzależniona jest od efektów, mają dobrą atmosferę w pracy, otrzymują premię za brak absencji, dba się o ich rozwój i awans, a system motywacyjny dopasowany jest do charakteru pracy – komentuje dr hab. inż. Teresa Kupczyk, prof. Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki i Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Jak wynika z badania, Ukraińcy w Polsce cenią dodatkowe benefity otrzymywane od pracodawców.

Do najatrakcyjniejszych z nich należą: dodatkowa opieka medyczna (61 proc. wskazań), dofinansowanie do posiłków w pracy (53 proc. wskazań) oraz zniżki/rabaty do sklepów i karty sportowe (odpowiednio 44 proc. i 43 proc.). Premia za absencję została uznana za wyjątkowo motywującą, bo jej pozytywna ocena wzrosła z 27 proc. w badaniach w latach 2015/2016 do 42 proc. w roku 2017.
Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie firmy OTTO Work Force Polska. Spółka powstała w 2000 r. i jest największą międzynarodową agencją pośrednictwa pracy w Europie.
– Trzecia edycja naszego badania wskazuje również na pierwsze zagrożenia związane ze zmianą oczekiwań pracowników przyjeżdżających do Polski z Ukrainy. Wraz ze zmianami na rynku pracy rosną również oczekiwania badanych. Coraz ważniejszym czynnikiem staje się możliwość zapewnienia dalszego rozwoju oraz długofalowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Tak stwierdza 87 proc. badanych – podkreśla Tomasz Dudek, dyrektor operacyjny na Europę Środkowo-Wschodnią OTTO Work Force Polska. To o 5 proc. więcej niż w roku 2017, w którym ta kwestia była istotna dla 82 proc. badanych.

Dużym problemem staje się znaczne niedopasowanie kompetencji pracowników do wykonywanej pracy.

Analiza badań pokazuje, że aż 46 proc. badanych pracowników ma wykształcenie wyższe, 43 proc. średnie, a tylko 8 proc. podstawowe, przy czym aż 72 proc. z nich jest zatrudniona jako pracownicy fizyczni. Tylko 19 proc. pracuje jako pracownicy administracyjni, a jedynie 3 proc. pełni funkcje kierownicze. W zdecydowanej większości badani nie pracują zgodnie ze swoim wykształceniem (85 proc. odpowiedziało „nie” i „raczej nie”). To o 7 proc. mniej niż w 2015 r.
Z punktu widzenia bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy, ważną kwestią było ustalenie, czy badani pracownicy tymczasowi z Ukrainy rozważają wyjazd do pracy w innym kraju. Okazało się, że aż 24 proc. „rozważa” taki wariant, a 13 proc. „raczej rozważa”. 34 proc. badanych jeszcze nie wie. Tylko 16 proc. odpowiedziało, że „nie”, a 12 proc. „raczej nie”. Miejscem docelowym rozważanego wyjazdu badanych do pracy są najczęściej Niemcy (40 proc. ), Wielka Brytania (15 proc. ), Holandia (14 proc. ), Norwegia (13 proc. ), Włochy (9 proc. ) i Francja (8 proc. ). Z badania wynika, że 19 proc. chce wyjechać z Polski w ciągu najbliższych trzech lat.
Powodów takiej decyzji wymieniają kilka, to m.in.: wyższe zarobki, możliwość bezpłatnej nauki języka i większe zapotrzebowanie na kompetencje, jakie posiadają. Wysokość wynagrodzenia jako przyczynę wyprowadzki do innego kraju wskazało aż 95 proc. ankietowanych w 2017 r. Jak wynika z wewnętrznych analiz firmy OTTO, pracownicy z Ukrainy rozważają chęć wyjazdu, pomimo że ich średnie zarobki w Polsce w roku 2018 wzrosły o 300 zł netto w stosunku do roku poprzedniego.
W projekcie „Badania naukowe na rzecz rozwoju usług OTTO Work Force Polska” zrealizowanym w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Mozart 2017/2018 przebadano 514 pracowników tymczasowych z Ukrainy.